ODTÜ YDYO
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI


İYS SONUÇLARI

 

 

Tarih ve Yer

METU SFL
ENGLISH PROFICIENCY EXAM


EPE RESULTS

 

 

Date and Place

Bir sonraki sınav 12 Haziran 2019'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılacaktır. The next examination will be held in two sessions, morning and afternoon, on June 12, 2019.
Sınav yerleri Yabancı Diller Yüksekokulu D Binasında açıklanacak, ayrıca bu sayfada yayımlanacaktır. The exam places will be announced at the School of Foreign Languages, D Building and posted on this page.
İçerik, Süre, Puanlama Contents, Duration, Grading
Sınavın sabah oturumu 74 sorudan oluşmakta ve 3 bölüm içermektedir: Dinlediğini Anlama (çoktan seçmeli 30 soru / 30 puan), Ayrıntılı Okuma (çoktan seçmeli 24 soru / 24 puan) ve Sözcük Bilgisi (çoktan seçmeli 20 soru / 10 puan). Bu bölümün süresi yaklaşık 120 dakikadır. The morning session of the exam consists of 74 questions 3 sections: Listening Comprehension (30 selected response type questions / 30 pts.), Careful Reading (24 selected response type questions / 24 pts.) and Vocabulary (20 selected response type questions/10 pts.).  The duration of this session is approximately 120 minutes.
Sınavın öğleden sonra oturumu 3 bölüm içermektedir: Arayarak Okuma (açık uçlu 6 soru / 6 puan), Yazma (1 soru / 10 puan) ve Performans (1 soru / 20 puan). Bu bölümün süresi yaklaşık 100 dakikadır. The afternoon session of the exam consists of the following sections: Search Reading (6 constructed response type questions / 6 pts.), Writing (1 task / 10 pts.) and Performance (1 task / 20 pts.) The duration of this section of the exam is approximately 100 minutes.
   
Puanlama 100 üzerinden yapılır. Grading is out of 100.
Sınavın içeriği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız. Click here for more detailed information about the content of the exam.
Sınavdaki soru tipleri hakkında bilgi ve örnekler içeren METU-EPE: A Guide for Test Takers kitapçığı ODTÜ Kitaplığından temin edilebilir. The booklet METU-EPE : A Guide for Test Takers, which includes information on different item types and practice material can be obtained from the METU Bookstore.
Kurallar Rules
1. Sınava girecek adaylar yanlarında ODTÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da eşdeğeri belge), yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar. 1. Test takers are required to have with them an official ID issued by METU (or a comparable document) , a soft pencil, a ball point pen and an eraser.
2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır:

her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.);

herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuçiçi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz);

kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.


Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.

2. Test takers are not permitted to have with them or use during breaks

bags of any kind (handbags, backpacks, carrier bags, etc.) in the exam halls

electronic devices during test sessions or breaks. Electronic devices include but are not limited to beepers, pagers, radios, telephones or cellular (mobile) phones, translators, stopwatches, watch alarms (including those with flashing lights or alarm sounds), personal data assistants (PDAs), and any other electronic or photographic devices of any kind

testing aids. Testing aids include but are not limited to books, pamphlets, notes, dictionaries, thesauri or potential aids of any kind.

In the event of a reported violation of any of the rules above, the test taker’s test score will be cancelled.

3. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.

4. Sınavın her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumları), ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, sınav başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümleri bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir.     
3. For each session, test takers have to be in the exam hall 30 minutes before the exam starts.

4. As the Listening Comprehension / Listening and Note-Taking components will be administered first, nobody will be admitted to the exam after the 1st (morning) and 2nd (afternoon) sessions of the exam start. Latecomers will be admitted to their exam halls when the listening sections are completed and doors are opened.
5. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
 
5. Test takers must fully comply with the proctors' directions during the exam.
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır. 6. Disciplinary/legal action will be taken against those who attempt to impersonate the rightful test takers or who attempt to cheat, and the exam results of such candidates will be considered invalid.
Sonuçlar Results
Sınav sonuçları bu sayfada duyurulacaktır.

ODTÜ İYS'ye herhangi bir nedenle giremeyen adaylar için telafi sınavı uygulanmaz.


The exam results will be announced on this page.

There is no make-up for METU EPE.


LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN
ODTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU 1,2

EQUIVALENCE TABLE FOR ENGLISH LANGUAGE EXAMS
RECOGNIZED BY METU APPLICABLE IN
ADMISSIONS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS 1,2


METU EPE
ODTÜ İYS

TOEFL IBT

IELTS ACADEMIC

PTE ACADEMIC

EXPLANATIONS
AÇIKLAMALAR

95-100

119-120

9.0

87-90

-

90

110

8.5

83-86

SUNY program (BAS & GIA): Minimum score required for exemption from ENG 101
SUNY ortak lisans programı (
BAS & GIA): ENG 101 dersinden muafiyet için gerekli minimum puan

85

106

8.0

79-82

Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from ENG 101
Lisans programları: ENG 101 dersinden muafiyet için gereken minimum puan

80

102

7.5

72-78

-

75

92

7.0

67-71

-

70

86

7.0

65

Foreign Language Education Department: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program (as of 2014 - 2015 admissions)

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minumum puan (2014 - 2015 girişli öğrencilerden başlayarak)

65

79

6.5

62

SUNY programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
SUNY ortak lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan

Minimum score required for admission to graduate programs 2
Lisansüstü programlara başlayabilmek için gereken minimum puan
2

60

75

6.0

55

Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
Lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan

METU EPE: METU English Proficiency Exam
ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

ODTÜ İYS'de alınan notlar aşağıda belirtildiği gibi bir üst nota tamamlanır:
59.50=60
64.50=65
69.50=70
74.50=75
84.50=85 (ENG 101 muafiyeti hariç)
89.50=90

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, Internet-based /
İnternet üzerinden yapılan sınav

IELTS: International English Language Testing System - Academic Version (Average of four components) /
Akademik Versiyon (Dört bileşenin ortalaması)

PTE Academic : Pearson Test of English, Academic Version

1   The scores obtained from exams indicated on the equivalence table are valid for 2 years.
Tabloda yer alan sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.

2  The minimum English proficiency requirement may be raised by the concerned Graduate School / Program for graduate student admissions. Please check the announcements made by the the graduate school.
Lisansüstü programlara kabulde, minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yükseltilebilir. Başvurularda ilgili Enstitü ve Anabilim Dalının duyurularına bakınız.ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı'na başvuru koşullarına, kurallarına, izlenecek yollara,
ayrıca sınavla ilgili diğer konulara ilişkin Öğrenci İşleri Dairesi tarafından sağlanan
ayrıntılı bilgilere ulaşmak için buraya tıklayınız.
Click here for the detailed rules, regulations and procedures
concerning the apllications and other issues about
the METU English Proficiency Exam, provided by the Registrar's Office.